12 L Mga Batas sa Batas Mula sa Tala ng Kamatayan Na Naisip Na Mapupukaw