13+ Ng Pinaka-Panlalaking Mga Karakter ng Anime na Darating Ka Sa Ibang Lungsod