19 Ng Pinaka Maikling Tempered Anime Character na Makikita Mo