25+ Mahusay na Diabolik Lovers Mga Quote Tungkol sa Pag-ibig at Kawalan ng pag-asa