Ang Pinakamahusay na Mga Quote ng Anime Mula sa 'Mahusay na Guro na Onizuka' Na Kailangan Mong Tingnan