KATOTOHANAN Tungkol sa Mga Hustisya sa Katarungang Panlipunan Sa Pamayanan ng Anime