Isang Kamay Ng Pinakamaraming 'Nakakahipo' na Mga Quote Mula sa Isang Tahimik na Boses