Kung Gusto mo ng Mga Quote ng Anime na Magsasalita sa Iyo, Ang Mga Mushishi na quote na Gawin ang Trick