Nasa Pagtanggi ba ang industriya ng Anime Dahil sa Bumababang populasyon ng Japan?