Ang Mga Klasikong 'Akira' na Quote na Ito ay Magbibigay sa Iyo ng Isang Sabog Mula Sa Nakalipas na